Monday, May 24, 2010

عکسهای جالب مرتاضان هندی

عکسهای جالب مرتاضان هندی تصاویر اول، سوم و چهارم مرتاض هندی هستند و دومین عکس یک معلم مذهبی اهل هندوستان و در آخرین تصویر هم عکس دست های فردی اهل نپال را مشاهده مینمائید، نپال کشوری در جنوب آسیا و بین پر جمعیت ترین کشور های جهان یعنی شبه قاره هند و کشور چین قرار دارد، در عکسهای جالب مرتاضان هندی افرادی را میبینید که ریاضت کش نامیده میشوند و بطور عامیانه به آنان مرتاض میگویند، این اشخاص با روشهایی فوق العاده ساده زیستانه و در مواردی سخت زیستانه به درون پویی و ریاضت جسمانی و روحانی میپردازند که در ریاضتهای معمول تر میتوان به مواردی مانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن روی میخ اشاره کرد، بغیر از این عکس در آرشیو تصویر دیگری از مرتاضی آفریقایی موجود هست که میتوانید برای دیدن آن کلمه مرتاض را در قسمت سرچ جستجو کنید و یا از طریق کلمات کلیدی زیر، عکس مرتاض آفریقایی را بهمراه مطالب جالبی در این زمینه مشاهده کنید

No comments: