Sunday, May 23, 2010

سری دوم عکسهای حال بهمزن

دومین تصویر از سری عکس های حال بهم زن متعلق است به مردی از اهالی کشوری در خاور دور، که با عنوان سری دوم عکسهای حال بهمزن در وبلاگ هزار عکس قرار دادم، این مرد آسیایی در عملی فوق العاده حال بهمزن هرچی شمشیر جلوی دستش بوده در دهان خود فرو کرده که با پاره کردن صورت خود نوک شمشیر ها را به بیرون هدایت کرده، اطلاعات دقیقی از هدف در این عمل حال بهمزن در دسترس نیست، ولی با توجه به لباسهای یکدست اطرافیان این مرد میتوان سری دوم عکسهای حال بهم زن را به عملی مرسوم و مذهبی نسبت داد، چند هفته قبل از سری عکس های حال بهمزن تصویر مردی رو گذاشته بودم که انگشت خود را تا آخر در بینی فرو کرده بود، بطوری که نوک انگشتش از چشم بیرون زده بود، برای دیدن تصویر قبلی در وبلاگ هزار عکس فقط کافیست بر روی عکس حال بهمزن که در زیر این مطلب قرار دارد کلیک کنید تا هردو تصویر را در یک صفحه مشاهده نمائید

No comments: