Saturday, May 1, 2010

عکاس حرفه ای


عکاس حرفه ای به فردی میگویند که به فوت و فن هنر عکاسی آشنایی داشته باشد و از دید هنری هم عکسهای بی نقص بگیرد، یک عکاس حرفه ای و مسلط تصاویری را شکار میکند که هرکسی قادر به دیدن ظرافت صحنه و زاویه مشخص شده توسط عکاس نیست و حرفه ای بودن یک عکاس هم در این موارد خلاصه میشود، یکی آنکه توسط سازمان و شرکتی بکار گرفته شده و استخدام شود و بابت تصاویر گرفته شده حقوق دریافت نماید و یا اینکه عکسهای انداخته شده توسط عکاس موجب شود به بیننده موقع دیدن عکس حس تازه ای منتقل شود و بفکر فرو رود و بکلام ساده تر اینکه بیننده زبان به تحسین بگشاید، در این تصویر هم عکاسی را میبینید که مجموعه ای از دوربین های مختلف را با خود حمل میکند برای مثال دوربین عکاسی که از همه بالاتر قرار دارد یک دوربین تلسکوپی است که میتوان ارتفاع آن را تا حد تعیین شده ای تغییر داد مثلآ میتوان از پرنده های تازه متولد شده ای که در یک لانه برروی درختی قرار دارند بدون اینکه بخواهیم از درخت بالا برویم عکس بیگیریم و با وجود این دوربین دیگر نیازی نیست یک نبردبان با خود حمل کنید و یا از درخت بالا بروید، در کل استفاده های متعددی این دوربین و دیگر دوربین های همراه این فرد دارد که استفاده از آنها جای خود را میطلبد

No comments: