Saturday, May 1, 2010

وحشی ترین زن جهان

عکس وحشی ترین زن جهاناینبار برای تنوع دادن به تصاویر گالری هزار عکس موضوعی جدید برگزیدم و از سری عکسهای جالب تصویر خشن وحشی ترین زن جهان رو انتخاب کردم، در عکسی که اکنون پیش روی شما قرار دادم زن وحشی را میبینید که سر مرد نگون بختی را با خشونت هرچه تمامتر به پارکومتر کنار خیابان کوبیده و از خود صحنه ای فوق العاده خشن به یادگار گذاشته، این عکس وحشی ترین زن جهان خیال همه را از جهتی راحت میکند و آن این است که دیگر نیازی نیست برای پایمال شدن حقوق زنان غصه خورد زیرا خود آنها بلدند حق خود رابیشتر از آنچه که بوده گرفته و حسابی خود را خالی نمایند، به عکاسی که این تصویر را ضبط کرده باید تبریک گفت زیرا به بهترین شکل ممکن از فرصت استفاده کرده و بدون لحظه ای درنگ از این صحنه بدیع عکس انداخته و از خود اثری کمیاب به یادگار گذاشته و خود را در میان دیگر عکاسان با گرفتن این تصویر متمایز ساخته، در پستهای بعدی عکسهای جالبی برای شما میگذاریم که در صورت تمایل میتوانید از آنها هم دیدن کنید

1 comment: