Wednesday, May 12, 2010

پسر دیوانه عکسی از شوخی وحشتناک

پسر دیوانه عکسی از شوخی وحشتناکهزار عکس از این ببعد پذیرای تصاویر متفاوت تری خواهد بود، برای نمونه در پست پسر دیوانه عکسی از شوخی وحشتناک را تماشا مینمائید عکسهای بعدی هم تقریبآ از این نوع خواهد بود و همانطور که پیشتر گفتم میتوانید در وبلاگ هزار عکس تصویرهای گوناگون و متفاوت تری را ببینید، در توضیح برای این شوخی که کاملآ مشهود است از نوع خرکی میباشد باید خدمت شما عرض کنم که این کارها و شوخی های وحشتناک در کشورهای غربی با وجود ادعای فرهنگ بالا کاملآ مرسوم شده و بعضآ این اعمال پیامد های ناگوار جسمی و روحی در پی داشته و در مواردی شدیدتر شخصی که اینجور شوخی های وحشتناک برروی او انجام شده دچار نقص عضو شده و شخص خاطی هم تا آخر عمر گرفتار وجدان درد، همانطور که در عکس دیدید پسر دیوانه ای فندکی را زیر دهانه اسپری خوشبو کننده یا شاید هم حشره کش گرفته و باعث شعله ور شدن محتوی قوطی گشته و سر اسپری را هم در این شوخی وحشتناک به سمتی گرفته که دوستش خواب است، به علت خواب بودن هم فردی که بر روی او این شوخی انجام شده و در عکسی که پیش روی شماست هم دیدید، هم دچار ناراحتی روحی بخاطر ترس خواهد شد و هم عوارض جسمی که سوختگی میباشد، متاسفانه فیلم های غربی با محتوای اینگونه ای که دارند هم در دامن زدن به این شوخی های وحشتناک کاملا تاثیر گذار هستند و موجبات فراگیر شدن این نوع شوخی ها را فراهم میکنند که در فیلم های بسیاری نمونه هایی از این نوع شوخی ها که در این تصویر دیدیم وجود دارد

No comments: