Tuesday, April 27, 2010

عاقبت پرتاب بالش در خوابگاه، عکس کاریکاتور

عاقبت پرتاب بالش در خوابگاه
عکس کاریکاتور جالب امروز شوخی چند تا پسر در خوابگاه رو نشون میده که با هم اتاقی خود همانطور که در عکس عاقبت پرتاب بالش در خوابگاه میبینید شوخی کردن و یکیشون مانند جنگی که در جنگل های ویتنام رخ داد کشته شده، از اتفاقی که در این عکس کاریکاتور افتاده پند بگیرید و با هر شخصی شوخی نکنید و فکر نکنید این فقط یک کاریکاتور است و یا فقط یک عکس سرکاری میباشد، زیرا خیلی ها جنبه شوخی ندارند و مطمئنآ با این قشر از آدم ها چندباری برخورد کرده اید و بعضی از شماها به علت اینکه شبیه چنین بلایی سرتان آمده بیشتر از دیگران به انجام این نوع شوخی های وحشتناک و خشن که نمونه ای از آن در عکس کاریکاتور عاقبت پرتاب بالش در خوابگاه آمد آگاه هستید

No comments: