Friday, April 9, 2010

عکس خوشگل ترین دختر ربات جهان

عکس خوشگل ترین دختر ربات جهان که در معرض نمایش گذاشتم جدیدترین ربات دختری هست که تا کنون ساخته شده، در این عکس یک دختر ربات را میبینید که محصولی جدید است از کمپانی های ژاپنی، ظرافتی که در این مدل از ربات بکار رفته نشان از زحماتی است که برای ساخت این رباط انجام شده، اینبار برای شما عکس خوشگل ترین دختر ربات جهان رو گذاشتیم و در دفعات بعدی سعی میکنیم عکسی از خوشگل ترین ربات مذکر برای شما در هزار عکس خواهیم گذاشت

No comments: