Thursday, April 22, 2010

پژو و عکس تبلیغی جالب

عکس تبلیغی جالب
در عکسهای تبلیغاتی منتشر شده از کمپانی پژو ایده های جالبی بکار رفته که در عین سادگی اثرات زیادی برروی بیننده میگذارد، بطور مثال در این عکس شرکت فرانسوی پژو و بزرگترین تولید کننده ماشین در این کشور ایده و تبلیغی جالب ارائه داده که میتوان فقط با نگاهی گذرا به این عکس به ظرافت طراح این اثر تبلیغاتی پی برد، این کمپانی تبلیغات جالب بسیاری دارد که بهترین عکسهای تبلیغی این شرکت را بعد از گلچین در پستهای بعد ضمیمه خواهم کرد

No comments: