Wednesday, June 16, 2010

عکس ترسو ترین گربه جهان

عکس ترسو ترین گربه جهانعکس ترسو ترین گربه جهان که از عروسک میترسد، بیشترین تصاویر و عکس هایی که در رابطه با حیوانات داخل اینترنت پخش شده عکسهای گربه است، این حیوان دوست داشتنی جزو با مزه ترین و با معرفت ترین و تمیزترین حیوانات است ، تا آنجایی این جانور تمیز است که حتی برای اجابت مزاج به بیرون از خانه میرود و بعد از اتمام کار خود روی آن را با خاک میپوشاند

No comments: