Wednesday, December 22, 2010

مشکل همیشگی نر ها

مشکل همیشگی نر ها
خوب به عکس نگاه کنید و قبل از اینکه مطلب رو کامل بخونید نتیجه گیری خود را از عکس در ذهنتان نگه دارید و سپس با توضیحی که برای این عکس در ادامه میگذارم تطبیق دهید، در اینکه خانمها زیاد حرف میزنن شکی نیست تا کنون این قبیل مشکلات در انسان ها رویت میشد ولی با توجه به این عکس گویا پرنده ها هم از این مشکل در امان نمانده اند و حسابی از این پرگویی خسته شده  و راه جدیدی برای مهار آن پیدا کرده اند، البته این روش در انسان ها جواب نمیدهد و در صورت بکارگیری این شیوه توسط مردان برای مهار پرگویی خانمها با پرتاب اجسام سختی از قبیل کفگیر و ماهیتابه روبرو خواهند شد، به این نتیجه رسیدید که توضیحات من با آنچه که شما از این عکس برداشت کردید یکی بود؟

No comments: