Tuesday, October 19, 2010

عکس مرتاض آفریقایی

عکس مرتاض آفریقایی

1 comment:

mohamad said...

با احترام
ایشون فردی از بومیان استرالیا هستند .
نه مرتاض اونم از نوع آفریقایی!؟