Friday, March 12, 2010

تصاویر عجیب ترین لنزهای دنیا
عکس و تصاویر عجیب ترین لنزهای دنیا در این عکسهای جالب لنز های تماسی را میبینید که در نگاه اول ممکن است فکر کنید که این عکس و تصاویر با فتوشاپ و یا نرم افزارهایی از این قبیل درست شده اند، ولی با کمی دقت میتوان یقین حاصل کرد که این تصاویر عجیب ترین لنزهای دنیا واقعی هستند و لنزهای تماسی میباشند، در زیر هم تعداد دیگری عکس از همین نوع لنز ها ولی متفاوت تر و جالب تر قرار داده ام که میتوانید از طریق آیکون دانلود که بصورت فلش قرمز رنگ رو به پائین قرار داده شده است با حجمی کم یعنی سیصدو شصت و پنج کیلو بایت دانلود نمائید. ا

دانلود

No comments: