Sunday, March 7, 2010

گران ترین خنده های جهانعکس خنده

عکس خنده دار
عکس


گران ترین خنده های جهان

عکس های گران ترین خنده های جهان در این تصاویر و عکسهای جالب لبخند ها و خنده هایی را میبینیم که برای نمایان شدن دندان ها انجام شده، زیرا همانطور که در تمامی عکسها مشهود است این خنده ها فقط برای کلاس گذاشتن و نشون دادن اجرام قیمتی بر روی دندان مانند طلا پلاتین الماس یاقوت و جواهراتی گران قیمت است، ولی در رابطه با این عمل طلا کوبی و جواهر کوبی دندانها باید خدمت شما بازدید کنندگان عزیز عرض کنم که به چندین دلیل این افراد و اشخاص که تعدادی از آنها معروف و مشهور در جهان میباشند اقدام به این عمل پر خرج نموده اند، علت اول برای مثلآ زیبایی است که در عکس هم میبینید گران قیمت ترین جواهرات بکار رفته است و دلیل مهمتر برای آنهایی که در عکس میبینید و بی جهت اقدام به این هزینه سنگین کرده اند اعتیاد به ماری جوانا و دیگر مواد مخدری میباشد که دندان ها را تخریب کرده و میپوساند و برای جلوگیری از پوسیدن و از بین رفتن و بد رنگ شدن همان طور که در عکس های گران ترین خنده های جهان مشاهده کردید دندان های خود را با طلا و جواهراتی سخت میپوشانند تا مانع از بین رفتن مینای دندانها و در نتیجه تخریب آن شوند و در پس این خنده ها چهره و اعمالی زشت است که باریک بینان در نگاه اول متوجه آن خواهند شد

No comments: