Sunday, February 14, 2010

عاقبت گران شدن بنزین

عکسعاقبت گران شدن بنزین رو تو این عکس میتونید به وضوح ببینید یکی از دردسر های سهمیه بندی بنزین و مواجهه با آن همین عمل عجیب و بی ادبانه مرد داخل تصویر هست که در این عکس مشاهده مینمائید و البته ایده های بیشتری رو برای کمبود بنزین میشه ارائه داد که اینجا جای گفتنش نیست، ولی با کمی تفکر میتونید بر مشکلاتی که از سهمیه بندی بنزین ایجاد شده به آسانی و مانند این عکس فائق شوید

No comments: