Saturday, October 24, 2009

تصاویر مسحور کننده دیوار بزرگ چین

دیوار بزرگ چین
عکس دیوار چینتصاویر مسحور کننده دیوار بزرگ چین، عکسهایی که مشاهده میکنید متعلق به دیوار بزرگ چین میباشد، این دیوار ذهنهای بسیاری را در جهان مسحور کرده و بخشی از عجایب هفتگانه جهان به حساب می آید، سالانه تعداد بیشماری از مردم برای دیدن این معماری عجیب و غریب به چین سرازیر میشوند، در این تصاویر و عکس ها که بخوبی از دیوار بزرگ چین انداخته شده است میتوانید به زحمات و سختی هایی که کارگران برای ساخت این بنا کشیده اند ژی ببرید عکسهایی خیره کننده از بزرگترین دیوار جهان که برخی نیز در گمانه زنی های خود گفته اند که دیوار بزرگ چین از کره ماه هم قابل رویت است، برخی از این تصویر و عکس ها در صد سال قبل توسط عکاسان قدیمی انداخته شده اند و تعدادی از عکسهای گرفته شده از دیوار بزرگ چین جدیدتر میباشد

No comments: