Wednesday, February 2, 2011

عکس لوکس ترین مستراح دنیا

عکس لوکس ترین مستراح دنیا
در سال جدید هم مانند دو هزار و ده عکس مستراح براتون گذاشتیم که اینبار از نوع لوکس آن است و سعی میکنیم در وبلاگ هزار عکس در سال 2011 هم از این مدل عکسها و تصاویر بیشتر قرار دهیم، از سری عکسهایی که سال قبل قرار دادیم میتوان به مستراح شیشه ای و عکس مستراح مخصوص برای فیل ها اشاره کرد که با استقبال نسبتآ خوبی توسط طیف جدید طرفداران این نوع عکس ها روبرو شد، برای تماشای تصویر های قبلی در سال دوهزارو ده از تگهای زیر این مطلب استفاده کنید و یا در سرچباکس هزار عکس مستراح رو بصورت تک کلمه ای جستجو کنید 

No comments: