Sunday, August 8, 2010

عکسی جالب از بدنساز برعکس

عکسی جالب از بدنساز برعکسعکسی جالب از بدنساز برعکس دیگر اندام کارها، معمولآ این عضلات برروی شکم زیبایی اندام کارها شکل میگیره ولی این یکی احتمالآ برعکس رو شکمش کار کرده، اگه بدنساز هستید و دوست دارید مثل این مرد عضلات متفاوتی داشته باشید باید برعکس دمبل بزنید و اونوری دراز نشست برید و بجای پودر پروتئین و کربوهیدرات واجبی مصرف کنید تا نتیجه بهتر بگیرید و با این روشها کاملآ شبیه به عکسی جالب از بدنساز برعکس خواهید شد

No comments: