Sunday, July 11, 2010

عکس حال بهمزن کنسرو شاه ماهی

عکس حال بهمزن کنسرو شاه ماهی
اینبار عکس حال بهمزن ما مربوط به کنسرو شاه ماهی میشود که میتوانید برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کرده تا تصویری با ابعاد بزرگتر در مرورگر شما باز شود، این شاه ماهی از آبهای اقیانوس اطلس صید شده و همانطور که در عکس نمایان است، بشکل کنسرو برای فروش به بازار عرضه شده است، این عکس حال بهمزن فقط برای شاه ماهی نخورده ها مطبوع نیست، زیرا شاه ماهی طرفداران خاص و بسیاری در سرتاسر دنیا دارد و همانطور که در عکس بر روی قوطی کنسرو نمایان است از زبان فوق بین المللی اسپرانتو هم استفاده شده که این نشان دهنده فراگیر بودن و لذیذ بودن شاه ماهی در بین طرفداران این کنسرو میباشد، عکسهای حال بهمزن دیگری در وبلاگ هزار عکس موجود است که میتوانید از طریق تگی که در زیر همین نوشته ها قرار دارد و کلیک بر روی تگ نخست که به سه کلمه عکس حال بهمزن منتهی میشود به صفحات موجود دیگر که دارای تصاویر حال بهمزن است رهنمود شوید

No comments: