Thursday, January 14, 2010

عکسی از شهر ارواح

عکسی که از شهر ارواح در مقابل شما قرار گرفته در ابعاد بسیار بزرگتر از این عکس میباشد که برای تماشای آن فقط کافیست برروی تصویر شهر ارواح کلیک نموده و سپس اندکی صبر نمائید تا بطور کامل تصویر باز شود، علاقه مندان به عکسهای روح به پستهای قبلی مراجعه نمایند تا تصاویر بیشتری از ارواح که بسیار ترسناک هم هستند مشاهده نمایند

No comments: