Friday, August 21, 2009

عروسی دختران در هند

عروسی دختران در هند
عروسی دختران در هند با عروسی و ازدواج کردن دختران کشورهای دیگر متفاوت است عروسی دختران در هندوستان گاه تا یک هفته طول میکشد ولی معمولآ عروسی دختران در هند بین دو تا چهار روز به درازا میکشد و خانواده عروس و داماد بسته به نوع دین و مذهب خود به جشن و پایکوبی میپردازند در این مراسمها از وسایل آتش بازی و ترقه های بسیاری استفاده میشود و غذاهای معروف و سنتی هم برای میهمانان از قبل از مراسم مهیا میشود عروسی دخترها و پسرهای هند مثل ازدواج و عروسی در بسیاری از کشورهای اسیایی پر خرج و پرهزینه است

No comments: